Lyhytterapia arjen helpottumisen tukena

06.03.2023

Tervetuloa Mielen Kirkastamon ensimmäisen blogi tekstin pariin! Olen innoissani, kun olet löytänyt tänne tiesi. Yritykseni tarjoaa lyhytterapiaa Mikkelissä sekä etäyhteydellä. Tekstien sisällöt hakevat varmasti vielä muotoaan, mutta aiheena täällä on mielenhyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen. Pyrin saamaan blogista sellaisen, että täältä löytyisi vinkkejä juuri sinun arkeesi. Toivejulkaisuja saa myös pyytää! Julkaisutahti on luultavimmin 1-2 julkaisua kuukaudessa.

Moni terapiaa miettivä saattaa pohtia; mistä tietää tarvitseeko terapiaa? Pyrin tätä aihetta myös avaamaan teksteissä hieman eri näkökulmista. Ei ole useinkaan yksinkertaista tietää sopivaa hetkeä hakeutua terapiaan. Voisi sanoa, että apua kannattaa hakea ennemmin varhaisessa vaiheessa, kuin ongelmien kroonistuttua. Näin myös ratkaisujen löytyminen voi helpottua, kun ongelmat eivät ole kasaantuneet. Hyvä ohjenuora on myös muistaa; kun tuntuu ettei enää pärjää omin neuvoin.

Olen hyvilläni, että Suomessa mennään koko ajan kohti terapian ja mielenterveysongelmien normalisointia. Ihmiset uskaltavat koko ajan rohkeammin ja rohkeammin tuoda esille normaalin ihmisen normaaleja reaktioita epänormaaleissa tilanteissa! 

Vaikka terapiassa käytäisiin läpi traumaattisiakin muistoja, läsnä jokaisella tapaamisella on myös tämä hetki. Se mitä tapahtuu nyt ja miten siihen voimme vaikuttaa tänään. Kuinka arkeen löytyy toimivia keinoja, jotta elämä tuntuisi elettävämmältä.

Lyhytterapiaan tultaessa, pohdimme yleensä ensimmäisillä käynneillä terapian kestoa. Asiakkaan tilanteen mukaan, sovimme etukäteen tietyn tapaamismäärän tai asia jätetään avoimeksi. Toisinaan asiakkaan tavoite on pidemmän ajan kuluessa tapahtuva asia, jolloin eletään sen mukaan. Joillekin ihmisille on tärkeää, että terapia kestää pidempään ja asioita voidaan tutkia ajan kanssa laajemmin. Vaikka lyhytterapiaa myydään lyhytkestoisena (noin 1-20 käyntiä), käytännössä terapiassa voi käydä niin kauan kuin haluaa ja kokee hyötyä terapiasta.

Omaan arkeen saatava hyöty terapiasta on yksilöllistä. Usein pieniä muutoksia saattaa nähdä jo ensimmäisen käynnin jälkeen. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa annetaan monesti pieniä kotitehtäviä, jotka jo sinänsä ovat havainnollistavia ja tulevaisuuteen suuntaavia. Tykkään itse muotoilla kysymyksiä ja annankin asiakkaan niin halutessa sähköpostiin lisäkysymyksiä pohdittavaksi. Kysymyksiä voi käyttää arjessa apuna tai keksiä itse toimivia kysymyksiä. Tarkoituksena kysymyksissä on herätellä löytämään ratkaisuja ja tekemään toisin sellaista mikä toimii.

Terapian monesti toivottu sivutuote on itsereflektion kasvaminen. Kun asiakas kasvattaa itsereflektiota ja asioita tutkitaan eri kanteilta uudella tavalla, myös elämänlaatu ottaa uudenlaista suuntaa. Ihmissuhteet voivat syventyä tai toisaalta saattaa huomata, etteivät nykyiset ihmissuhteet olekaan siinä määrin tyydyttäviä kuin itse kaipaisi. Tällöin terapiassa voidaan pohtia, millaisia ihmissuhteita sinä toivoisit elämääsi.

Jos olet pohtinut terapiaan menoa mutta juuri nyt ajankohta siihen on huono; voit poimia alta itsellesi sopivia kysymyksiä ja katsoa miten ne vaikuttavat arkeesi:

  •  Miten terapiassa käyminen auttaisi arkeani?
  • Minkä asioiden toimivuuteen voin vaikuttaa arjessani?
  • Minkä tunteiden äärelle pysähtyminen toisi helpotusta arkeeni?
  • Kenen kanssa voisin jakaa arjen kuormitusta?

Toivon sinulle valoisaa kevättä!